Mô hình đại lý, Cộng Tác Viên (CTV)

1

1

Khách hàng (đặt hàng qua CTV)

2

2

CTV chuyển đơn về UKG

3

3

UKG giao hàng cho khách hàng

4

4

Khách hàng thanh toán cho CTV

5

5

CTV nhận chiết khấu từ UKG

CHÍNH SÁCH CHO CTV (Đại Lý)