Showing 1–12 of 70 results

Máy Rửa Chén Bát

KALITE KDW9141

9.960.000

Máy Ép Chậm

KALITE KL-599

5.890.000

Máy Ép Chậm

KALITE KL-598

5.590.000
-26%

Máy Làm Sữa Hạt

KALITE KL990P

4.900.000

Nồi Chiên Hơi Nước

KALITE STEAM PRO

4.690.000

Nồi Chiên Hơi Nước

KALITE STEAM STAR

4.590.000
-10%

Máy Làm Sữa Hạt

KALITE KL-950

4.590.000

Nồi Chiên Hơi Nước

KALITE STEAM X

3.950.000
3.590.000

Nồi Chiên Hơi Nước

KALITE STEAM 7

3.590.000

Nồi Cao Tần

KALITE GALAXY

3.490.000
-17%

Máy Làm Sữa Hạt

KALITE KCB4741

3.480.000