Showing 1–12 of 36 results

Nồi Cao Tần

KALITE GALAXY

13.090.000

Máy Rửa Chén Bát

KALITE KDW9141

12.595.000 9.960.000

Máy Ép Chậm

KALITE KL-599

8.818.000 5.890.000

Máy Ép Chậm

KALITE KL-598

7.368.000 5.590.000

Nồi Chiên Hơi Nước

KALITE STEAM PRO

7.264.000 4.690.000

Máy Làm Sữa Hạt

KALITE KL-950

5.127.000 4.590.000

Nồi Chiên Hơi Nước

KALITE STEAM STAR

6.245.000 4.540.000

Nồi Chiên Hơi Nước

KALITE STEAM X

5.655.000 4.200.000

Nồi Chiên Không Dầu

KALITE KL-1500

5.860.000 3.950.000

Nồi Chiên Hơi Nước

KALITE STEAM 7

4.809.000 3.690.000

Máy Ép Chậm

KALITE KL-565

4.677.000 3.370.000

Máy Làm Sữa Hạt

KALITE KCB4741

4.180.000 3.280.000