KALITE KL-550

4.190.500

Công suất 24W

Ép siêu kiệt bã

Giữ 98% chất dinh dưỡng trong trái cây ép

Ống tiếp nguyên liệu lớn 8mm, ép nguyên quả

flashsale youtube facebookpage

Đăng ký nhận ưu đãi từ KALITE VIỆT NAM