KALITE KL-565

5.145.000

Ống tiếp nguyên liệu lớn có dao cắt

flashsale youtube facebookpage

Đăng ký nhận ưu đãi từ KALITE VIỆT NAM