KALITE KL-565

5.145.000

Ống tiếp nguyên liệu lớn có dao cắt

youtube facebookpage facebookgroup

Đăng ký nhận ưu đãi từ KALITE VIỆT NAM