Các sản phẩm khác của KALITE

Nồi Chiên Hơi Nước

KALITE STEAM PRO

4.690.000

Nồi Chiên Hơi Nước

KALITE STEAM STAR

4.540.000

Nồi Chiên Hơi Nước

KALITE STEAM 7

3.690.000

Nồi Chiên Hơi Nước

KALITE STEAM X

3.890.000
-32%
1.990.000

Nồi Chiên Không Dầu

KALITE KL-1500

3.950.000

Nồi Chiên Không Dầu

KALITE KL-1200

3.230.000

Nồi Chiên Không Dầu

KALITE Q6

1.299.000

Nồi Chiên Không Dầu

KALITE Q5

1.299.000

Nồi Chiên Không Dầu

KALITE Q10

2.190.000
-20%

Máy Ép Chậm

KALITE KSJ4412

2.730.000
-20%

Máy Ép Chậm

KALITE KSJ4413

2.730.000

Máy Ép Chậm

KALITE KSJ4415

2.560.000

Máy Ép Chậm

KALITE KSJ4414

2.560.000

Máy Ép Chậm

KALITE KSJ4411

1.980.000
-4%

Máy Ép Chậm

KALITE KL-531

2.990.000

Máy Ép Chậm

KALITE KL-565

3.370.000

Máy Ép Chậm

KALITE KL-599

5.890.000

Bộ Nồi Chảo

Bộ nồi inox Kalite KL352

1.290.000

Bộ Nồi Chảo

Bộ nồi inox Kalite KL351

1.090.000

Bộ Nồi Chảo

Bộ nồi inox Kalite KL381

1.790.000
-39%

Máy tăm nước

KALITE KHF06

1.650.000
-24%

Bộ Nồi Chảo

KALITE KL-326

1.290.000
-38%

Bộ Nồi Chảo

KALITE KL-333

1.690.000
-52%

Bộ Nồi Chảo

KALITE KL-336

1.790.000
-24%

Bộ Nồi Chảo

KALITE KL-339

4.590.000