Các sản phẩm khác của KALITE

Nồi Chiên Hơi Nước

KALITE STEAM PRO

4.690.000

Nồi Chiên Hơi Nước

KALITE STEAM STAR

3.890.000

Nồi Chiên Hơi Nước

KALITE STEAM 7

2.590.000

Nồi Chiên Hơi Nước

KALITE STEAM X

3.990.000

Điện Gia Dụng

KALITE KL6000

1.790.000

Nồi Chiên Không Dầu

KALITE KL-1500

2.890.000

Nồi Chiên Không Dầu

KALITE KL-1200

2.590.000

Nồi Chiên Không Dầu

KALITE Q6

1.190.000

Nồi Chiên Không Dầu

KALITE Q5

1.299.000

Nồi Chiên Không Dầu

KALITE Q10

2.190.000
-20%

Máy Ép Chậm

KALITE KSJ4412

2.730.000
-20%

Máy Ép Chậm

KALITE KSJ4413

2.730.000

Máy Ép Chậm

KALITE KSJ4415

2.560.000

Máy Ép Chậm

KALITE KSJ4414

2.560.000

Máy Ép Chậm

KALITE KSJ4411

1.390.000
-36%

Máy Ép Chậm

KALITE KL-531

1.990.000

Máy Ép Chậm

KALITE KL-565

3.370.000

Máy Ép Chậm

KALITE KL-599

5.890.000
-23%

Bộ Nồi Chảo

TRIPRO KALITE KL828

1.330.000
-25%

Bộ Nồi Chảo

KALITE KL999

3.660.000

Bộ Nồi Chảo

KALITE KL352

1.290.000

Bộ Nồi Chảo

KALITE KL351

1.090.000

Bộ Nồi Chảo

KALITE KL381

1.790.000
-39%

Máy tăm nước

KALITE KHF06

1.650.000
-24%

Bộ Nồi Chảo

KALITE KL-326

1.290.000
-16%

Bộ Nồi Chảo

KALITE KL-333

2.290.000